Idioma:

ESP -

GAL

ARELA: 
(taller artesanía alimentaria)


Arela é unha empresa familiar que xurde de intentar converter o amor polo bo facer no campo e na cociña nun medio de vida. Desenrolan un tipo de cultivo, o de “Pequenos Froitos”, que pode ser unha alternativa como actividade complementaria ás explotacións familiares de limitada superficie, tan común en Galicia. En cada produto, coidamos cada paso con delicadeza artesanal ata o resultado final. Está na nosa man cada etapa do proceso, dende o cultivo, buscando as variedades máis axeitadas, e a recolleita e selección da froita, pasando pola elaboración ata o envasado final para coidar o sabor e esencia das froitas. Marmeladas, conservas, licores e un longo etcétera conforman a variada gama de produtos de calidade que saen do taller artesán alimentario do Eume Arela.

Contacto:
Arela
Urb. Olmo, 4- Baixo Esq.
Telf: 981 43 17 22 / 652 700 305
15614 Pontedeume. A Coruña
http://www.arela.com.es
taller artesanía alimentaria taller artesanía alimentaria taller artesanía alimentariataller artesanía alimentaria taller artesanía alimentaria taller artesanía alimentaria
Artesáns do Eume - Rúa Capela, 21. Baixo - 15320 As Pontes - info@artesansdoeume.org