Idioma:

ESP -

GAL

GUMERSINDO PORCA DEIVE: 
(canteiro)


No seu obradoiro adícase á labra da pedra do país, por medios manuais e artesanais e tamén ao aserrado, abuxardado e ó pulido da pedra por medios mecánicos. A produción obtida ten dous destinos: edificacións varias, tanto vivendas rehabilitadas como de nova construción, para as que usa pedra do país, e realización de pedras adicadas a traballos ornamentais ou complementarios á edificación de vivendas, para as que se usan grandes bloques de pedra que proceden de Portugal. Entre os traballos ornamentais destaca a elaboración de cruceiros, fontes, lareiras, fiestras, chemineas… A exposición e venda dos produtos faina no mesmo obradoiro, que tamén está aberto ás visitas turísticas, previa chamada telefónica.
Contacto:
Gumersindo Porca Deive
Gabín s/n. Torres
15638 Vilarmaior- A Coruña
Telf.: 981 788 668
canteria_torres@terra.es
Gumersindo Porca Deive Gumersindo Porca Deive Gumersindo Porca Deive Gumersindo Porca Deive Gumersindo Porca Deive Gumersindo Porca Deive Gumersindo Porca Deive Gumersindo Porca Deive Gumersindo Porca Deive
Artesáns do Eume - Rúa Capela, 21. Baixo - 15320 As Pontes - info@artesansdoeume.org