Idioma:

ESP -

GAL

DATOS LEGAIS DE http://www.artesansdoeume.org
http://www.artesansdoeume.org é propiedade de:
Asociación Artesáns do Eume
Rúa Capela, 21-B -15320 As Pontes (A Coruña)
CIF: G-15893084
Información Rexistro: Inscrita no Rexistro de Asociacións co número 2003/006313-1.
* A páxina web http://www.artesansdoeume.org é explotada pola Asociación Artesáns do Eume. en calidade de propietario.
CONDICIÓNS DO SERVIZO
0. O usuario ou visitante da páxina web http://www.artesansdoeume.org ten a obriga de ler as condicións de prestación do servizo que se detallan neste texto, de maneira que asume estas como validas na prestación do servizo.
1. Obxectivos da páxina web http://www.artesansdoeume.org: información da asociación e as súas actividades na web.
2. Condicións de uso do contido e servizos prestados nesta páxina web:
2.1.- Non está permitida a reprodución dos contidos (de calquera tipo) publicados en http://www.artesansdoeume.org sen o consentimento expreso do autor da devandita web. Neste caso falamos de textos, gráficos, código fonte, e calquera outro contido que sexa servido dende esta páxina web.
2.2.- Nesta páxina web poden existir contidos de terceiros. En calquera dos casos, e como é intención sempre respectar os dereitos de autor e as leis do copyright, se houbese calquera mínimo problema respecto a calquera material publicado nesta web, prégase que se poñan en contacto a través do email: artesansdoeume@gmail.com e o contido será retirado (tras ser comprobado) coa máxima celeridade posible, xa que é intención primeira o respecto polos dereitos de autor e o traballo alleo.
2.3.- O autor desta web non se fai responsable do mal uso que se faga do contido exposto nesta páxina web (http://www.artesansdoeume.org).
2.4.- A páxina web http://www.artesansdoeume.org é financiada por Asociación Artesáns do Eume, non existindo ningún tipo de explotación económica.
2.5.- Nesta páxina web (http://www.artesansdoeume.org) non se recolle ningún tipo de información privada do visitante. Unicamente se recollen datos, puntualmente, para facer uso das chamadas "cookies" para o bo funcionamento do sistema.
2.6.- O autor de http://www.artesansdoeume.org non se fai responsable do mal funcionamento do sistema ou servizo prestado nesta páxina web, aínda que sempre se pretende e traballa para ofrecer o mellor servizo.
2.7.- O autor da páxina web http://www.artesansdoeume.org utiliza esta como soporte publicitario e non se fai responsable do mal servizo ou problemas xurdidos polos servizos anunciados, de forma que a publicidade e os servizos posteriores que esta remita son responsabilidade única do anunciante.
2.8 Esta asociación non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas neste Web site. Os enlaces (Links) e hipertexto que ofrece o presente sitio Web, non pertencen nin se encontran baixo o seu control, a devandita entidade non se fai responsable nin da información contida nestes nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.
2.8.- Para calquera problema ao respecto, deben poñerse en contacto coa dirección de correo electrónico artesansdoeume@gmail.com

Artesáns do Eume - Rúa Capela, 21. Baixo - 15320 As Pontes - info@artesansdoeume.org