Idioma:

ESP -

GAL

MARISA HERMIDA OROSA: 
(encaixe)


Nunha feira en Silleda, hai 15 anos, viu palillar por primeira vez. Gustoulle tanto que buscou quen lle dera clases. Ó pouco tempo xa tiña un gran dominio das diferentes técnicas de encaixe, pero así e todo, a día de hoxe continua a realizar cursos de aprendizaxe, tanto en Galicia como fóra das nosas fronteiras. Realiza diferentes tipos de encaixe: encaixe popular —tamén chamado de Camariñas—, encaixe ruso —tamén coñecido como "de cintas"—, follas de Bruxas, Flandes, Ret-fi catalán, Tonder, etc. Non vende os seus produtos, só realiza cursos e participa nas diferentes mostras que se organizan no territorio.
Contacto:
Marisa Hermida Orosa
Poboado das Veigas, 530 F.
15320 As Pontes - A Coruña)
Telf.: 981 451 723 / 679 258 555
Javier Moldes Fajardo Javier Moldes Fajardo Javier Moldes Fajardo Javier Moldes Fajardo Javier Moldes Fajardo Javier Moldes Fajardo Javier Moldes Fajardo Javier Moldes Fajardo Javier Moldes Fajardo
Artesáns do Eume - Rúa Capela, 21. Baixo - 15320 As Pontes - info@artesansdoeume.org