Idioma:

ESP -

GAL

- SOLICITUDE DE INGRESO NA ASOCIACIÓN DE ARTESÁNS DO EUME [DOC]

 

- LEY DE ARTESANÍA DE GALICIA. [PDF]
(Lei 1/1992, do 11 de marzo, de artesanía de Galicia)

- CARTA DE ARTESANÍA (inscrición no Rexistro Xeral de Artesáns.) [PDF]

 

INVESTIGACIÓN SOBRE OFICIOS TRADICIONAÍS E USO DOS RECURSOS NATURAIS DO EUME [PDF]

FICHAS DOS OFICIOS TRADICIONAIS NO EUME:

- ARTESÁ ALIMENTARIA [PDF]

- BORDADORA [PDF]

- CANTEIRO [PDF]

- CARPINTEIRO [PDF]

- CERAMISTA [PDF]

- CESTEIRO [PDF]

- FIADORA DE LA [PDF]

- LUTHIER [PDF]

- PALILLEIRA [PDF]

- PANDERETEIRO [PDF]

- PIROGRAVADOR [PDF]

- TALLISTA [PDF]

- TAPICEIRO [PDF]

- TORNEIRO [PDF]

MAPA DE OFICIOS TRADICIONAIS E USOS DO SOLO:

- A CAPELA [PDF]

- AS PONTES [PDF]

- AS SOMOZAS [PDF]

- CABANAS [PDF]

- MOECHE [PDF]

- MONFERO [PDF]

- PONTEDEUME [PDF]

- SAN SADURNIÑO [PDF]

- VILARMAIOR [PDF]

 

 


Artesáns do Eume - Rúa Capela, 21. Baixo - 15320 As Pontes - info@artesansdoeume.org